Francií na jih k moři

Francií na jih k moři

Grand Est & Burgundsko-Franche-Comté

Z Lucemburska jsem zamířil přímo na jih. Mohl jsem tak využít cesty a cyklostezky vedoucí po břehu řek Mosely, le Coney, Vosgézského kanálu a dál kolem Saôny a pozorovat lodě německých a holandských turistů-důchodců, plavících se po kanálech v opačném směru. Tímhle směrem jsem se dostal až do Besançonu, s mohutnou pevností nad ohybem řeky Doubs.

Tam jsem se rozhodoval, jestli dál jet přes cíp Švýcarska, nebo údolím řek na jihozápad. Nad Švýcarskou Jurou ukazovala předpověď týden deště, tak vyhrál jihozápad.

Auvergne-Rhône-Alpes & Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tak jsem se přes kraj rybníků dostal na soutok Saôny a Rhôny, do Lyonu. V Lyonu je dole u řek jak středověká čtvrť, tak typické francouzské bulváry a na to celé je vyhlídka buď ze severní čtvrti Canuts, nebo z trosek římského města Lugdunum.

Dál na jih podél Rhôny jsou nejprv rafinerie a chemičky, dokonce dvě jaderné elektrárny a velký jaderný závod v Marcoule, ale pak také třeba Orange s římskými památkami, Avignon, kde kromě známého mostu je i mohutný a ohromující papežský hrad, dodnes jasně ukazující, kdo tu měl moc a peníze, nebo další římské město v Arles. Trochu stranou na vodácké řece Le Gardon je pak známý římský viadukt Pont du Gard.

Zároveň se příroda mění ze středoevropské na středomořskou: místo lesů keře a jen ty stromy, co vydrží sucho, místo zpěvných ptáků cikády, prázdné potoky, ale také třeba žádní komáři.

Pak už se údolí Rhôny, původně sevřené kopci a skalami, rozevře do plochy od obzoru k obzoru a po rozvětvení míří do moře. Od Salin-de-Giraud se směrem k moři v pásu víc než 10 km širokém táhne pás nádrží na výrobu mořské soli, s rezivějícími bagry a plameňáky. Za nimi jsem se dostal na ukázkovou koupací pláž: s jemným pískem a pozvolným sklonem dna.