Trasa

Vyrážím podél Karpatského oblouku na východ…